Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Purificator

ANLUWAGE.COM - (Puripikador) Ito ang maliit na telang linen na tinitiklop ng pari ng tatlong beses na ipinapatong sa ibabaw ng chalice, ginagamit bilang pamunas ng pari sa chalice at paten pagkatapos magbigay ng komunyon. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP