Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Chalice

ANLUWAGE.COM Ang kopa para sa alak at tubig, karaniwang yari sa ginto o pilak. Ito ang nagsisilbing sisidlan ng alak at tubig para sa Banal na Eukaristiya. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP