Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Pall

ANLUWAGE.COM - Ito ay hugis parisukat na tela na nilagyan ng cardboard sa loob upang tumigas. Makikita natin ito sa ibabaw ng chalice at ito ang nagsisilbing proteksiyon sa anumang dumi na maaring malaglag sa loob ng chalice. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP