Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Chalice Veil

ANLUWAGE.COM - Ito ang nagsisilbing pantakip sa o pantaklob sa chalice, pall, paten, at purificator. Ang kulay nito ay tumutugma sa kulay na isinusuot ng pari. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP