Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Altar Table Covering

ANLUWAGE.COM - Ang telang ginagamit na pantaklob sa altar table; kalimitang ito ay may tatlo o apat na bahagi. Ang kulay ng telang gingamit ay naayon din sa kung anong okasyon ang ipinagdiriwang. Sa mga ordinaryong Misa kalimitang puti ang ginagamit.(Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP