Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Cruets

ANLUWAGE.COM - Dalawang tila maliliit na pitsel na nagsisilbing sisidlan ng alak at tubig na ginagamit sa Misa.
(Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP