Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Thurible

ANLUWAGE.COM - (insensaryo) Sisidlang metal na nakakabit sa maliliit na kadena na ginagamit na sunugan ng insenso sa Misa at sa iba pang mga banal na pagidiriwang. Ito ay may kasamang incense boat (lalagyan ng insenso) at incense spoon.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP