Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Paschal Candle

ANLUWAGE.COM - (Cirio Pascual) Ito ay specially-designed candle na binabasbasan at sinisindihan sa gabi ng bisperas ng Linggo ng Pagkabuhay. Ito ang sagisag na si Kristo ang Liwanag ng Mundo. Patuloy itong sinisindihan hanggang sa Ascension Sunday.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP