Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Monstrance

ANLUWAGE.COM - Kadalasan natin itong nakikita sa Perpetual Eucharistic Adoration Chapel o kapag may Holy Hour, karaniwang gawa sa metal, ginagamit upang itanghal ang Katawan ni Kristo sa anyong malaking ostiya.

Kapag ito ay direktang nakaharap sa atin, kinakailangan tayong magbigay-pugay sa pamamagitan ng pagluhod sa ating 2 tuhod at may kasamang marahang pagyuko.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP