Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Holy Water Fonts

ANLUWAGE.COM - Ito ay karaniwan natin nakikita sa may pintuan ng simbahan, kadalasan ay gawa sa bato, hawak ng anghel o nasa ilalim ng kalapati o kerubin. Minsan ay tinatawag natin itong sawsawan ng Agua Bendita.

Mahalaga ang ritwal na ginagawa nating pagsasawsaw dito ng ating hintuturo at palasingsingan daliri at saka magsa-sign of the cross sapagkat sa pamamagitan nito ay nililinis natin ang ating sarili sa pagpasok sa tahanan ng ating Banal na Diyos. Kaya nga di na uli dapat magsawsaw dito sa ating paglabas ng simbahan.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP