Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Baptismal Font

ANLUWAGE.COM - Isang tila palanggana na yari sa bato o marmol ( pwede rin kahoy o metal )kung saan isinasagawa ang Binyag. Bihirang simbahan na ang gumagamit nito dahil na rin sa dami ng mga nagpapa-Binyag.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP