Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Pectoral Cross

ANLUWAGE.COM - Ang Episcopal o pectoral cross ay may mga palamuti at gawa sa mamahaling bato. Ikinukwintas malapit sa dibdib. Mula sa Salitang Latin “pectoralis” na ang kahulugan ay “ dibdib”. Isinusuot ito ng Santo Papa, cardinals, bishops, abbots, vicars, apostolic administrators at minsan ng isang Canon. Sinasabi na ang pectoral cross ay kinapapalooban ng tunay na krus na ginamit ni Kristo o kapirasong bahagi ng buto ng isang santo.(Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP