Powered by Blogger.

Thursday, June 28, 2007

Sanctus Bell

ANLUWAGE.COM - Maliliit na batingaw na ginagamit ng sakristan upang ihudyat ang pagsisimula ng Misa, ang pag-awit ng "Papuri sa Diyos" at "Santo, Santo, Santo", ang pagtataas ng Katawan at Dugo ni Kristo, at ang Komunyon.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP